GIF Idræt på Tværs

Generalforsamling


GIF Idræt på Tværs

Generalforsamling 19/2 2020

 

Tilstede: 16 medlemmer og Lisbeth fra DAI

1.

Valg af dirigent:

Lisbeth Crafack, DAI valgt til dirigent

2.

Koordinatorens beretning:

Endnu et godt og spændende GIF år er gået og nedenfor er nogle af højdepunkterne.

Året har igen var præget af opbakning til hinanden indbyrdes på holdene, samt forståelse for at vi i GIF gør tingene på vores måde - nemlig en måde hvor ALLE kan være med til de enkelte aktiviteter.

Endvidere er det også tydeligt at de sociale relationer udvikler sig og venskaber opstår imellem medlemmer af foreningen, hvilket er endnu en super gevinst ved at dyrke idræt sammen med andre. Vi sluttede året med 87 medlemmer.

 

Januar bød på et træningsevent med funktioneltræning i SATS i samarbejde med Jobnøglen, samt to medlemsaftener med “live” sport i kommunen, hvor vi støttede de andre lokale foreninger. Det blev til Volleyball i Kildeskovshallen og badminton i Gentofte hallen.

 

I februar var der generalforsamling med stort engagement fra 25 af jer medlemmer. Vi så også en spændende volleyball kamp og kvinde basketball kamp i Gentofte Sportspark.

 

Igen i marts var der rig mulighed for at være social. 4 arrangementer blev holdt:

Vi var 9 medlemmer der så HIK damehåndbold og vi var også til 2.divisions fodbold med HIK. Derudover var vi 2 hold til fodboldstævne i Valby og havde en forrygende dag. I slutningen af måneden var en flok medlemmer ude ved Fortunen og ride på heste.

Vi startede også samarbejde op med Gentofte Løbeklub og deltog i klubbens tirsdagstræning frem til sommerens Royal Run

 

April måneds arrangement vil stå som et af de mest grænseoverskridende!

10 medlemmer var ude i “Go Monkey”, hvor de var højt til vejrs i trækroner og svævebaner.

 

I maj startede vi med Sund By løbet i Fælledparken

Derudover havde vi en super Sundhedsuge som sluttede af med vores Idrætsdag. Vi, 73 deltagere, havde en dejlig dag med masser af smil og grin.

 

Til Royal Run i juni “invaderede” mange tusinder løbere Københavns gader til Kronprinsens fødselsdag. Det var igen en helt vild oplevelse og de 12 GIF deltagere klarede sig fantastisk.

Måneden sluttede af med sommerafslutning og grillhygge, hvor vi ønskede hinanden god sommer.

 

I juli gik vi lidt ned i gear i forhold til aktiviteter, men der blev fortsat trænet hårdt i styrketræningslokalet. Vi nappede også en lang cykeltur til Rungsted havn og tilbage igen.

 

Løbeskoene blev snøret i august, da vi deltog i både Havneløbet og Kastelløbet - nogle super hyggelige aftener med både 5km og 10km distancer.

Sommerbowlingen var i år i Valby. Godt selskab men maden fik ikke mange kokkehuer i følge deltagerne.

 

Som tidligere år var 9 medlemmer inde og gå Ecco walkathon i september. Derudover var vi til DM semifinale i Amerikansk fodbold. Måneden sluttede af med vi var stævnearrangører til et fodboldstævne (GIF cup) for andre IFS-foreninger. Noget der bliver en fast del af DAI’s og vores årshjul. På dagen deltog i alt 34 personer.

 

Fodbold er en populær aktivitet i GIF, så i oktober var vi ude og se pokalkampe to gange. Vi startede med en HIK kamp og derefter FCK i Parken.

Til “Verdens Mentale Sundhedsdag” den 10/10 cyklede vi igen i år. Medlemmer havde skaffet en stor mængde flotte lodtrækningspræmier.

 

I november blev vi udfordret på svær indendørs minigolf bane i Herlev og vi sluttede af med burgere.

4 medlemmer tog en hel søndag på førstehjælpskursus og fik genopfrisket de livsredende teknikker.

Til Julebowling i DGI byen hyggede vi os og blev her introduceret til noget der ikke faldt i vores smag: En sur overtjener og en kraftig reduceret glace (brændt sovs!)

 

December måneds juleafslutningen holdt vi i Cafe Stolpen, hvor vi hyggede os gevaldigt med bankospil og chili con carne.

 

I år kom vi ikke på tur til Playitas, da vi ikke havde nok tilmeldte. DAI og de andre foreninger havde en super tur.

 

“Torsdags fodboldholdet” har i forbindelse med IFS stævner fået lyst til at spille mere regelmæssigt. Derfor blev der efter nogle gode snakke besluttet at ansøge “Den borgerrettede pulje” om økonomisk støtte til at spillerne kan deltage i turneringer de næste to år og få mere ansvar for selve holdet. Vi er meget taknemmelige for de 47.000kr som vi i GIF fik tildelt til holdet.

 

Tak for en god sæson 2019 - vi ses til træning!

 

Venlig hilsen Simon

Idrætskoordinator og sekretær i bestyrelsen.

 

3.

 

Årsregnskab:

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Vi har en sund økonomi. Vi har mere stående på kontoen end tidligere, hvilket skyldes de 47.000kr fra den borgerrettede pulje som er øremærket fodboldholdet de næste to år. Ligeledes var vi heller ikke på ferieture i 2019, som ellers er en af de større poster.

Fremadrettet skal vi skrive nuværende udgiftspost fysioterapi på som ”styrketræning og fysioterapeut”.

Der var flere relevante spørgsmål omkring regnskabet som blev besvaret af bestyrelsen.

 

4.

Ingen indkomne forslag

 

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Sekretær Simon Andersen blev genvalgt

Suppleant Erik Nielsen blev genvalgt som menig medlem

Menig medlem Birthe Madsen gik ud af bestyrelsen

Kasserer Tina Randa gik ud af bestyrelsen

Jeanett Blakid blev valgt som kasserer

Jacob Johnsen og Anne Marie Korup blev valgt som nye menige bestyrelsesmedlemmer.

Louise Ehrenreich blev valgt som suppleant, men har efterfølgende valgt at trække sig

 

Bestyrelsen bliver konstitueret på næste bestyrelsesmøde og medlemmer af foreningen får herefter besked på mail om konstitueringen

 

6.

Orientering om sæson 2020

Simon gennemgik årsplanen for sæson 2020

 

Onsdag 6/1: Opstart sæson 2020

Torsdag 23/1: Volleyball i Kildeskovshallen. Pokalkvartfinaler –damer/herre

Tirsdag 3/3 Opstart af veteran-løbetræning med Soldaterprojektet

Onsdag 19/2: Generalforsamling, Gentofte Rådhus

Onsdag 18/3 Bowling med middag, Rødovre

Søndag 29/3: Opstart af 7-mands sæson

April: Klatrearrangement

Fredag 3/4: LIMONE CUP - Udendørs fodboldstævne, Valby

Torsdag 5/5: “Sund By Løbet”, Fælledparken

11/5-15/5: ”Sundhedsugen”

Fredag 15/5: Idrætsdag, Gentofte Stadionpark

Mandag 1/6: Royal Run – 5 + 10km

23.-25/6: Vejle Idrætsfestival

Tirsdag 30/6: GIF Sommerafslutning – grillhygge i Cafe Stolpen

Tirsdag 30/6: Sidste træning 1.halvår

I perioden fra uge 27, til og med uge 31, holder alle faste aktiviteter lukket pga. sommerferien.

Dog kan der stadig trænes hver tirsdag i Fysioterapien fra kl. 15.30-16.30. De fleste faste aktiviteter starter op normalt igen i uge 32.

 

Tirsdag 4/8: Første træning i 2.halvdel af sæsonen

 

September: Ecco Walkathon, Østerbro

 

GIF cup, IFS fodboldstævne i samarbejde med DAI

 

Kastelløbet, Østerbro

 

Ride arrangement ved Fortunen, Dyrehaven

 

Lørdag 10/10: Cykeltur – ”Verdens Mentale Sundhedsdag”

 

Fredag 23/10: Årets sidste 7-mands kamp

 

November: Medlemsarrangement – Bowling i DGI byen

 

22/11-29/11 Playitas, aktiv ferie på Fuerteventura

 

Mandag 15/12: GIF Juleafslutning

 

Fredag 18/12: Fodboldstævne i Frederikssund

 

Fredag 18/12: Sidste træning i sæson 2019

6.

Evt.

Lisbeth spørger om aktuelt medlemstal. Simon fortæller at der pt er 58 medlemmer der har betalt kontingent for sæson 2020.

Anne Marie bakker op om ridearrangementer. Vi får en snak om vores forskellige muligheder for ridning. Nogle medlemmer havde kendskab til steder på Amager og Fredensborg. Vi kigger på det til rideturen i september.

 

 

 


Referat generalforsamling 2019


referat generalforsamling 2018