GIF - Idræt på Tværs

Formål


Om os

G.I.F.- Idræt på Tværs er en rummelig idrætsforening, der primært henvender sig til Gentofte borgere med sociale og psykiske udfordringer. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte kommune og bliver drevet af en medlemsvalgt bestyrelse.

FORMÅL

Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at have socialt samvær igennem idræt. Der lægges vægt på at foreningen ikke er en del af den etablerede behandlerverden, men derimod et frirum som giver medlemmerne mulighed for at styrke deres fysik og netværk.

Idræt og motion virker positivt og stimulerende på ens humør og giver samtidig selvværd og øget livskvalitet. Det er ikke nødvendigt at være i form, da alle aktiviteter er tilrettelagt, så alle kan være med. Pårørende, venner og støttepersoner kan også benytte foreningens aktiviteter. 

Man er velkommen til at "snuse" til aktiviteterne de første par gange samt til at få en grundig rundvisning af instruktørerne inden indmeldelse i G.I.F. – Idræt på Tværs.

MEDLEMSKONTINGENT

Det koster 400 kr. for et (kalender)årligt medlemskontingent, uanset om du benytter et, eller flere af foreningens tilbud.

Som medlem får du væsentlig rabat på arrangementer, ture mm. som bliver afholdt i G.I.F. regi. Derudover afholder vi medlemsaftener og andre sociale arrangementer.


Kerneværdier i GIF

Tryghed

I GIF tager vi hånd om hinanden. Uanset om man er nyt eller garvet medlem hjælper vi hinanden. Vi tilstræber at skabe genkendelighed og kontinuitet i vores aktiviteter ved, at det bl.a. er de samme instruktører, der varetager de forskellige hold.

Rummelighed

I GIF sikrer vi rummeligheden ved, at aktiviteterne bliver tilpasset efter niveau, så man aldrig er for dårlig til at deltage. Her er alle gode nok. Det er ikke vigtigt for os, hvorfor du er medlem i GIF, så længe du synes det er et rart sted at være, og du bidrager til fællesskabet, i det omfang du kan.

Anerkendelse

I GIF anerkender vi hinandens indsats uanset niveau. Det vigtigste er, at du lægger lige den indsats for dagen, der passer dig. Vi prioriterer at hilse på hinanden, ligesom vi kan finde på at spørge ind til, hvordan det går, hvis vi ikke har set hinanden i noget tid

Fællesskab

I GIF prioriterer vi fællesskabet. Det betyder ikke, at man SKAL være social eller deltage i alt muligt, men det betyder, at vi er fælles om idrætten. Derfor er det også vigtigt, at der også er plads til hyggen under eller efter vores aktiviteter.

Ligeværdighed

I GIF har vi en bestyrelse. Vi har også en række instruktører. Men det er vigtigt er, at vi alle sammen er lige i foreningen. Det betyder også, at vores instruktører måske ikke er den bedste til badminton eller kender navnene på samtlige muskler i kroppen – til gengæld er vi altid klar på at give eller modtage et godt råd eller en snak om hvordan det går.

Selvomsorg

I GIF er det vigtigt, at man kommer i foreningen for at gøre noget godt for sig selv. Vi er et frivilligt tilbud, som heldigvis ikke kan fortælle dig, hvornår og hvor ofte du skal møde op. Til gengæld er vi super glade, når vi kan se de positive effekter fysisk aktivitet har på ens humør, selvværd, fysiske kunne osv. Og så er det altid rart at vide, at man er savnet i foreningen, når man ikke har været der i noget tid.