GIF - Idræt på Tværs

Bestyrelsesmøde 2/6 2023


Bestyrelsesmøde 12/5 2023


Bestyrelsesmøde 14/4 2023


Bestyrelsesmøde 10/3 2023


Bestyrelsesmøde 6/2 2023


Bestyrelsesmøde 9/1 2023


Bestyrelsesmøde d. 5/12 2022


Bestyrelsesmøde 7/11 2022


Bestyrelsesmøde 3/10 2022


Bestyrelsesmøde d. 5/9 2022Bestyrelsesmøde 25/6 2020

Tilstede: Erik, Jacob, Simon, Bonnie, Therese, Jeanett, Mimi, Ole

 

1.     Smalltalk.

2.     Simon referent og ordstyrer

3.     Referat fra sidst

4.     Godkendelse af dagsorden

5.     Nye medlemmer - 69 medlemmer pt i foreningen

6.     Status fra de forskellige aktiviteter

 

En opsamling på vores dialog med Kildeskovshallens Fysioterapi. Vi mener at dette er afsluttet på en god måde og satser på godt samarbejde fremadrettet.

En god snak om at bruge vores ressourcer bedst muligt. Vi skal på kurser (gerne gratis) og evt Peer uddannelse.

Møde på tirsdag vedr “Bevæg dig for livet” og evt samarbejde med jobcenter

En snak om evt feriekoloni i GIF regi. 3 dage med hygge, spil, idrætsaktiviteter og socialt samvær. Ole og Mimi undersøger nærmere

 Skriv til medlemmer om gåtur om tirsdagen

Ecco walkathon køber vi billetter til efter sommerferien

Fodboldholdet er kommet godt igang med træningsturneringen- måske der skal arbejdes på kondien.

Vi bliver ca 23 til aftenens sommerafslutning ved Charlottenlund Fort.

 7.     Evt.

Vi ønskede hinanden god sommer og Simon roste bestyrelsen for det store arbejde og engagement der bidrages med for hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 11.august kl.13-15 i Cafe Stolpen.


Bestyrelsesmøde 9/6 -2020

Tilstede: Therese, Bonnie, Mimi, Jeanett, Erik, Jacob, Simon

 

1.     Smalltalk.

2.     Simon referent og fælles ordstyrer rolle

3.     Referent fra sidst godkendt

4.     Dagsorden godkendt

5.     Nye medlemmer (65 i alt)

6.     Status fra de forskellige aktiviteter:

Vi gennemgik hurtigt vores faste aktiviteter da vi havde nogle sager som krævede ekstra diskussionstid.

Der er problemer med at Kildeskovshallens fysioterapi ikke vil give os de tider som vi har aftalt i kontrakten. Dette gælder for resten af juni og hele juli. Vi drøftede hvordan vi skulle forholde os til dette og endte med at lave et udkast til en mail som efter mødet blev sendt af Jacob og Simon. Indtil videre har vi krav på ca. 11.000kr for træningstimer der er blevet aflyst.

 

Der er ligeledes problemer med vores fodboldtræningstid i Sportsparken, da ”vores” bane også er lovet ud til atletikklubben. Der havde i mandags været en ”diskussion” med en leder fra atletikklubben. Heldigvis endte det helt fint og det blev aftalt at undersøge sagen nærmere i samarbejde med Sportsparken. Simon er i kontakt med administrationen på Sportsparken omkring dette og håber der kommer positivt nyt i sagen snarest.

 

Simon er i dialog med medarbejdere fra Kultur/fritidsafdelingen som er ansvarlige for ”Bevæg dig for livet” kampagnen. Der samarbejdes om at give borgere tilknyttet jobcenteret (Hartmannsvej –under 30år) mulighed for at benytte GIF som et tilbud under loven for aktiv beskæftigelse (LAB). I praksis vil sagsbehandlere kunne tilbyde borgeren et forløb i GIF hvis det vurderes at det vil være gavnligt i processen med at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Der er møde igen den 25/6

 

Vi aftalte at slutte forårssæsonen af med et ”pizzahygge komsammen” på Charlottenlund Fort torsdag den 25.juni kl.17, hvor vi giver pizza og sodavand til deltagerne. Vi kan jo ikke være mange forsamlet indenfor, så derfor ny location. Der skal være tilmeldingsfrist dagen før, så vi kan købe ind og bestille. Simon laver invitation.

 

7.  Økonomi

Jeanett er ved at være helt klar som foreningens kasserer, der mangler nu kun nogle småting før hun har fuld adgang til konto.

Fremadrettet vil der fast være et punkt der hedder økonomi på bestyrelsesmøderne, da det jo er vores fælles ansvar at holde styr på forenings økonomi.

De penge som medlemmer havde til gode for bowling og royal run, udleverer Simon kontant til medlemmerne, så vi ikke skylder nogen noget efter denne coronatid.

Bestyrelsesmiddag bliver tirsdag den 1/9 kl.19 – mere info når vi nærmer os

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 25.juni kl.15.30 i Cafe Stolpen


Bestyrelsesmøde 13/5 -2020

Tilstede: Anne Marie, Therese, Bonnie, Mimi, Jeanett, Erik, Ole, Jacob, Simon

 

1.     Smalltalk.

2.     Simon referent og fælles ordstyrer rolle

3.     Referent fra sidst godkendt

4.     Dagsorden godkendt

5.     Nye medlemmer (64 i alt)

6.     Status fra de forskellige aktiviteter:

Vi opsummerede hele corona tidsforløbet i GIF regi.

Der er flere ting som er aflyst og medlemmer vil få indskud/pengene tilbage (bowling, Royal Run). Simon og Jeanett får overblik over dette.

Vi kører med det midlertidige program indtil den 8.juni, hvor vi højst sandsynligt laver lidt små ændringer – fx skal fodbolden starte op igen.

Der har været dialog med Kildeskovshallens Fysioterapi omkring de timer vi har betalt for men nu er aflyst – der følges op på dette.

Oplevelsen er at der nok er mange medlemmer som er gået i stå med træningen og vi kan forvente en stor motivationsproces ved opstart.

Simon orientererede omkring andre foreningers aktuelle initiativer. Vi er tilfredse med måden vi har tacklet situationen – det er MEGET vigtigt at vi hele tiden følger myndighedernes retningslinjer, da vi har et stort ansvar over for vores medlemmer og Gentofte Kommune.

DAI satser stadig på Playitas turen.

Vi beslutter at lave en fælles ”opstart middagshygge” for alle medlemmer når det bliver muligt.

Bestyrelsen skal spise den årlige middag (Bonnie og Mimi er ansvarlige). På næste møde fastsættes dato.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 9.juni